Prices

TRAX CRUISER DV D+2 FM2.6 BSVI PS ABS ₹ 1,061,626
TRAX CRUISER CASH VAN D+4 FM2.6 BSVI PS ABS ₹ 1,067,143
TRAX CRUISER CREW VAN D+5 FM2.6 BSVI PS ABS ₹ 1,075,502
TRAX CRUISER CASH VAN D+5 FM2.6 BSVI PS ABS ₹ 1,075,502
TRAX CRUISER CREW VAN SHELL D+5 FM2.6 BSVI PS ABS ₹ 1,052,600
TRAX CRUISER GOODS VAN SHELL D+2 FM2.6 BSVI PS ABS ₹ 1,051,207
CRUISER (9+D)FM2.6BSVI PS ABS ₹ 1,291,151
CRUISER (9+D) FM 2.6 BS6 PS PW ABS - Non Transport ₹ 1,300,117
CRUISER (9+D) FM 2.6 BS6 PS PW ABS ₹ 1,300,117
CRUISER (12+D)FM2.6BSVI PS ABS ₹ 1,309,612
CRUISER (9+D)FM2.6BSVI AC PS ABS ₹ 1,482,590
CRUISER (9+D) FM 2.6 BS6 AC PS PW ABS - Non Transport ₹ 1,494,704
CRUISER (9+D) FM 2.6 BS6 AC PS PW ABS ₹ 1,494,704
CRUISER (12+D)FM2.6BSVI AC PS ABS PW ₹ 1,493,262
CRUISER (12+D) FM 2.6 BS6 AC PS PW ABS - Non Transport ₹ 1,493,262
CRUISER (12+D)FM2.6BSVI PS ABS PW ₹ 1,314,864
CRUISER (12+D) FM 2.6 BS6 PS PW ABS - Non Transport ₹ 1,314,864
TOOFAN (11+D)FM2.6BSVI PS ABS ₹ 1,297,212
TOOFAN (11+D) FM 2.6 BS6 PS PW ABS - Non Transport ₹ 1,306,178
TOOFAN (11+D) FM 2.6 BS6 PS PW ABS ₹ 1,306,178
TOOFAN (11+D)FM2.6BSVI AC PS ABS ₹ 1,487,861
TOOFAN (11+D) FM 2.6 BS6 AC PS PW ABS - Non Transport ₹ 1,499,974
TOOFAN (11+D) FM 2.6 BS6 AC PS PW ABS ₹ 1,499,974
TRAX CRUISER AMBULANCE (6+P) FM 2.6CR BS6 PS (TFR) ABS B TYPE ₹ 1,359,656
FORCE TRAX CRUSIER AMBULANCE BSVI FM2.6CR 3050(6+P) HARD TOP (4X2) AC TYPE B ₹ 1,419,262
T1 DV 3050 FM 2.6 CR BS6 PS ABS AIR BLOWR ₹ 1,341,066
T1 UV 3050FM2.6BSVI PS 5+D ABS AIR BL SLD ₹ 1,383,616
T1 DV SHELL 3050 FM 2.6 CR BS6 PS ABS AIR BLOWER ₹ 1,328,155
T1 CASH VAN 3050 FM 2.6 CR BS6 PS 4D ABS AIR BLOWER ₹ 1,306,199
T1 DV 3050 FM 2.6 CR BS6 PS AIR BLOWER ₹ 1,317,147
T1 DV 3050 FM 2.6 CR BS6 PS SLD LH AIR BLOW ₹ 1,306,849
T1 DV 3350 FM 2.6 CR BS6 PS (AIR BLOWER) ₹ 1,413,284
T1 UV 3350FM2.6BSVI PS 5+D ABS AIR BL SLD ₹ 1,487,036
T1 DV SHELL 3350 FM 2.6 CR BS6 PS ABS (AIR BLOWER) ₹ 1,424,763
T1 DV SHELL 3350 FM2.6CR BSVI PS 6+D ABS AIR BLOWER ₹ 1,425,481
T1 DV 3350 FM 2.6 CR BS6 PS ABS (AIR BLOWER) ₹ 1,437,674
T1 CASH VAN 3350 FM 2.6 CR BS6 PS 6D ABS (AIR BLOWER) ₹ 1,408,471
T1 DV 3350 FM 2.6 CR BS6 PS ABS SLD AIR BLOWER ₹ 1,466,137
T1 DV 3350 FM 2.6 CR BS6 PS SLD AIR BLOWER ₹ 1,441,748
T1 DV 3700 FM 2.6 CR BS6 PS ABS AIR BLOWER ₹ 1,570,275
T1 DV SHELL 3700 FM 2.6 CR BS6 PS ABS AIR BLOWER ₹ 1,551,624
T1 DV 3700 FM 2.6 CR BS6 PS AIR BLOWER ₹ 1,531,989
T1 DV 3700 FM 2.6 CR BS6 PS SLD AIR BLOWER ₹ 1,531,989
T1 DV 4020 FM 2.6 CR BS6 PS ABS (AIR BLOWER) ₹ 1,601,887
T1 DV SHELL 4020 FM 2.6 CR BS6 PS ABS (AIR BLOWER) ₹ 1,583,236
T1 DV 4020 FM 2.6 CR BS6 PS AIR BLOWER ₹ 1,571,364
T1 DV 4020 FM 2.6 CR BS6 PS SLD AIR BLOWER ₹ 1,601,353
T2 DV 4020 FM 2.6 CR BS6 PS ABS AIR BLOWER ₹ 1,698,781
T2 DV SHELL 4020 FM 2.6 CR BS6 PS ABS AIR BLOWER ₹ 1,670,087
T2 DV 4020 FM 2.6 CR BS6 PS ABS SLD AIR BLOW ₹ 1,715,541
T1 MB 3050 FM 2.6 CR BS6 G32 PS AC 9D ABS ₹ 1,703,414
T1 MB 3050 HR FM 2.6 BS6 G32 PS 13DABS ₹ 1,347,738
T1 MB 3050 HR FM 2.6 BS6 G32 PS 9D ABS ₹ 1,570,440
T1 MB 3050 FR FM 2.6 BS6 G32 PS 12D ABS ₹ 1,517,557
T1 MB 3050 FR FM2.6 CNG BSVI G32 PS 9D ABS ₹ 1,645,714
T1 MB 3350 FM 2.6 BS6 G32 PS AC 12D ABS ₹ 1,999,697
T1 MB 3350 FM 2.6 BS6 G32 PS 14D ABS ₹ 1,612,370
T1 MB 3350FM 2.6 BS6 G32 PS AC 9D ABS ₹ 2,008,171
T1 SHELL 3350 FM 2.6 BS6 G32 PS 12D ABS ₹ 1,743,806
T1 SHELL 3350 FM2.6 BSVI G32 PS 14D ABS ₹ 1,552,087
T1 MB 3350 FM 2.6 BS6 G32 PS AC 13D ABS ₹ 1,778,344
T1 MB 3700 FM 2.6 CR BS6 17D HB PS ABS ₹ 1,792,332
T1 MB 3700 FM 2.6 CR BS6 PS AC ABS 17D LUX ₹ 1,962,843
T1 MB 3700 FM 2.6 CR BS6 12D HB PS ABS ₹ 1,998,787
T1 MB 3700 FM 2.6 CR BS6 PS AC ABS 12D LUX ₹ 2,276,617
T1 MB 3700 FM2.6 CNG BSVI 17D HB PS ABS ₹ 1,929,534
T1 MB 4020 FM 2.6 CR BS6 PS 20D HB ABS UPG ₹ 1,862,919
T1 MB 4020 FM 2.6 CR BS6 PS 19D HB ABS ₹ 1,862,919
T1 MB 4020 FM2.6 CNG BSVI PS 20D HB ABS UPG ₹ 2,013,028
T2 3350 FM 2.6 CR BS6 PS 12D ABS JK DR ₹ 1,852,096
T2 3350 SHELL FM 2.6 CR BS6 PS 12D ABS ₹ 1,773,835
T2 MB 4020 FM 2.6 BS6 PS 25D ABS TYP2 ₹ 2,008,535
T2 MB 4020 FM2.6CR BSVI PS 25D ABS TYP2-Rear Emergency Exit ₹ 2,008,535
T2 MB 4020 FM 2.6 BS6 PS AC 25D ABS TYP2 ₹ 2,257,355
T2 MB 4020 FM2.6CR BSVI PS AC 25D ABS TYP2-Rear Emergency Exit ₹ 2,257,355
T2 SHELL 4020 FM 2.6 CR BS6 PS 12D ABS ₹ 2,070,393
T2 SHELL 4020 FM2.6CR BSVI PS 12D ABS-Rear Emergency Exit ₹ 2,070,393
T2 CARAVAN BODY SHELL 4020 FM2.6 BSVI PS 9D ABS ₹ 2,272,202
T2 SHELL 4020 FM 2.6 CR BS6 PS 19D ABS ₹ 1,858,847
T2 SHELL 4020 FM2.6CR BSVI PS 19D ABS-Rear Emergency Exit ₹ 1,858,847
T2 MB 4020 FM 2.6 CR BS6 PS 22D ABS ₹ 1,975,604
T2 MB 4020 FM2.6CR BSVI PS 22D ABS -Rear Emergency Exit ₹ 1,975,604
T2 MB 4020 FM 2.6 BS6 PS AC 22D ABS ₹ 2,208,266
T2 4020 FM2.6 TCIC CNG BSVI PS AC 25D ABS -CNG ₹ 2,408,585
T2 4020 FM2.6 TCIC CNG BSVI PS 22D ABS - CNG ₹ 2,102,547
T2 MB 4020 FM2.6CR BSVI PS AC 22D ABS -Rear Emergency Exit ₹ 2,208,266
T1 AMB3350FM2.6BSVI 9+D+P PS ABS AIS125 B  ₹ 1,831,534
T1 AMB3350FM2.6BSVI9+D+P ACPS ABS AIS125B ₹ 1,969,779
T1 AMB 3350 FM2.6CR BSVI 9+D+P AC PS ABS TYP B - SINGLE AC UNIT WITHOUT PARTITION ₹ 1,927,457
T1 AMB 3350 FM2.6BSVI 9+D+P AC PS ABS AIS125 B TYP SINGLE AC UNIT WITH PARTITION ₹ 1,942,520
T1 AMB3350FM2.6BSVI 9+D+P PS ABS AIS125 C ₹ 2,346,705
T1 AMB3350FM2.6BSVI9+D+P ACPS ABS AIS125D ₹ 2,858,858
T1 AMB 3350 FM2.6 BSVI 9+D+P AC PS ABS AIS125C ₹ 2,481,891
T1 AMB 3350WB FM2.6CR BSVI G32 (10+P)AC PS ABS AIS 125 TYPE 'D' ₹ 2,858,858
T1 AMB ( SHELL ) 3350 FM2.6CR BSVI 9+D+P PS ABS ₹ 1,768,265
T2 AMB 3350WB FM2.6CR BSVI G32 PS (D+2P+3) ABS TYPE B ₹ 1,958,658
T2 AMB 3350WB FM2.6CR BSVI G32 AC PS (D+2P+3) ABS TYPE 'C' ₹ 2,817,297
TRAVELLER MONOBUS 33 4020 FM 2.6 BS6 GB35/5 33+D PS ABS AIS153 ₹ 2,719,327
T3 SHELL 4020W8 33+D FM2.6CR BSVI PS ABS FDAS ROOF HATCH ₹ 2,621,080
T3 SHELL 4020WB 30+D FM2.6CR BSVI PS ABS FDAS ROOF HATCH ₹ 2,621,080
TRAVELLER MONOBUS 33 SCB 4020 FM 2.6 BS6 48+A+D PS ABS AIS153 FDSS ₹ 2,601,784
TRAVELLER MONOBUS 33 SCB 4020 FM 2.6 BS6 32+A+D PS ABS AIS153 FDSS ₹ 2,601,784
T2 SCB 4020 FM2.6CR BSVI AC PS 25D UPGFDSS-Rear Emergency Exit ₹ 2,368,904
T2 SCB 4020 FM2.6CR BSVI PS 25D UPG FDSS-Rear Emergency Exit ₹ 1,964,630
T1 SCB 4020 FM 2.6 BS6 PS 20D ABS FDSS ₹ 1,769,164
T1 SCB 3700 BS6 AC PS 17D ABS FDSS ₹ 1,919,496
T1 SCB 3700 FM 2.6 BS6 PS 17D ABS FDSS ₹ 1,624,166
T1 SCB HR 3050 FM 2.6 BS6 PS 16D ABS FDSS ₹ 1,419,126
T1 SCB 3350 FM 2.6 BS6 PS 14D ABS FDSS ₹ 1,500,609
T3 SCHOOL BUS 5200WB FM2.6CR BSVI 53+A+D,3X2 ,PS,ABS,FDSS ₹ 2,821,945
T3 SCB 5200WB FM2.6 BSVI 51+A+D 3X2 PS ABS FDSS ₹ 2,819,260
T3 SHELL SCB 4020WB FM2.6 BSVI 48+A+D 3X3 PS ABS FDSS ₹ 2,538,689
T3 SCB 4020WB FM2.6 BSVI 43+A+D 3X2PS ABS FDSS ₹ 2,624,605
T3 SHELL SCHOOL BUS 4020WB FM2.6CR BSVI 43+A+D,3X2 ,PS,ABS,FDSS ₹ 2,538,689
T3 SCB 4020WB FM2.6 BSVI 41+A+D 3X2PS ABS FDSS ₹ 2,617,893
T3 SHELL SCB 4020WB FM2.6 BSVI 41+A+D 3X2PS ABS FDSS ₹ 2,538,689
T3 School bus 5200WB FM2.6CR BSVI 40+A+D PS ABS FDSS ₹ 2,803,150
T3 SHELL SCB 4020WB FM2.6 BSVI 32+A+D 2X2PS ABS FDSS ₹ 2,538,689
T3 SCB 4020WB FM2.6CR BSVI 29+A+D PS ABS FDSS ₹ 2,599,099
T3 SHELL 4020WB FM2.6CR BSVI 29+A+D PS ABS FDSS ₹ 2,538,689
T2 SCB 4020 FM2.6 BSVI PS 31D FDSS VNL 3X2 ₹ 1,958,706
T2 SCB SHELL 4020 FM2.6 BSVI PS 31D FDSS VIN 3X2 ₹ 1,747,586
T2 SCB 4020 FM 2.6 BS6 AC PS 25D UPG FDSS ₹ 2,368,904
T2 SCB 4020 FM2.6TCIC CNG BSVI PS 25D FDSS (WITH EMERGENCY DOOR) ₹ 2,132,897
T2 SCB 4020 FM2.6TCIC CNG BSVI PS 25D FDSS(W/O EMERGENCY DOOR) ₹ 2,132,897
T2 SCB 4020 FM 2.6 BS6 PS 25D UPG FDSS ₹ 1,964,630
T2 SCB 4020 FM2.6 BSVI PS 25D FDSS VNL ₹ 1,948,351
T2 SCB 4020 FM2.6CR BSVI PS 25D FDSS VNL-Rear Emergency Exit ₹ 1,948,351
T2 SCB 4020 FM 2.6 BS6 PS 25DUPG FDSS TN ₹ 1,938,442
T2 SCB 4020 FM2.6 BS 6 PS 25 D FDAS VINYL ₹ 1,935,438
T2 SCB SHELL 4020 FM 2.6 BSVI PS 25D FDSS VIN ₹ 1,747,586
T2 SCB SHELL 4020 FM2.6CR BSVI PS 25D FDSS VNL-Rear Emergency Exit ₹ 1,747,586
T1 SCB 4020 2.6 BSVI PS 25D ABS FDSS VNL - 2x2 ₹ 1,764,214
T1 4020 SCB SHELL FM2.6 BSVI PS 25D FDSS VNL ₹ 1,725,722
T2 SCB 3350 FM2.6 BSVI PS 21D FDSS VNL 3X2 ₹ 1,675,968
T2 SCB 3350 FM2.6 BSVI PS 21D FDSS VNL 3X2 - Shell ₹ 1,648,001
T1 SCB 3700 2.6 BSVI PS 21D ABS FDSS VNL ₹ 1,618,902
T1 SCB 3700 SHELL FM2 SBSVI PS21D FDSS VNL ₹ 1,587,444
T1 SCB 4020 FM2.6 CNG BSVI PS 20D ABS FDSS ₹ 1,942,889
T1 SCB4020FM2.6BSVI CNG PS 20D ABS FDSS W/O HATRACK ₹ 1,908,914
T1 SCB 4020 2.6 BS VI PS 20D ABS FDSS VNL ₹ 1,753,861
T1 SCB 4020 FM 2.6 BS6 PS 20DABS FDSS (TN) ₹ 1,750,556
T1 SCB 4020 FM 2.6 BS 6 PS 20 D ABS FDAS ₹ 1,683,557
T1 SCB 3700 FM2.6 CNG BSVI PS17D ABS FDSS VNL ₹ 1,802,938
T1 SCB 3700 FM 2.6 BS6 PS 17D ABS FDSS TN ₹ 1,635,421
T1 SCB 3700 2.6 BSVI PS 17D ABS FDSS VNL ₹ 1,608,549
T1 SCB 3700 FM 2.6 BS 6 PS 17D ABS FDAS ₹ 1,588,181
T1 SCB 3350 2.6 BSVI PS17D ABS FDSS VNL ₹ 1,496,162
T1 SCB 3350 SHELL FM2.6 BSVI PS 17D FDSS VNL ₹ 1,464,703
T1 SCB FR 3050 FM 2.6 BS6 PS 16D ABS FDSS ₹ 1,413,976
T1 SCB 3050 HR 2.6 BSVI PS16D ABS FDSS VNL ₹ 1,403,650
T1 SCB 3050 FM2.6 BS 6 PS 16D ABS FDAS ₹ 1,378,854
T1 SCB 3350 2.6 BSVI PS 14D ABS FDSS VNL ₹ 1,485,806
T1 SCB 3350 FM2.6 BS 6 PS 14D ABS FDAS ₹ 1,464,142
T1 SCB 3350 FM2.6BSVI CNG PS 14D ABS FDSS ₹ 1,687,142
T1 SCB 3050 FM2.6CR BSVI CD PS 17D ABS FDSS VNL ₹ 1,363,252
T1 SCB 3050 FM2.6CR BSVI CD PS 16D ABS FDSS VNL ₹ 1,363,252
T1 SCB 3050 FM2.6CR BSVI CD PS 13D ABS FDSS VNL ₹ 1,363,252
T1 SCB SHELL 3050 FM2.6CR BSVI CD PS 17D ABS FDSS ₹ 1,338,791
T1 SCB SHELL 3050 FM2.6CR BSVI CD PS 16D ABS FDSS ₹ 1,338,791
T1 SCB SHELL 3050 FM2.6CR BSVI CD PS 13D ABS FDSS ₹ 1,338,791
OX 25 Orchard Mini ₹ 5,05,165
OX 25 Orchard DLX ₹ 5,23,904
OX 25 Orchard DLX LT (11.2x24) ₹ 5,27,987
Orchard Abhiman 4x4 ₹ 5,84,209
Balwan 400 Super ₹ 6,29,202
Balwan 500 DLX ₹ 7,42,546
Sanman 5000 ₹ 7,25,215
Sanman 6000 ₹ 7,77,271
Sanman 6000 LT ₹ 7,88,866

* The mentioned Ex-showroom prices are for all states except Kerala

Model

Ex-showroom price

Gurkha Xpedition 4X2 - 5 Door ₹ 9,99,000
Gurkha Xpedition 4X2 - 3 Door ₹ 9,75,000
Gurkha Xplorer 4X4 - 5 Door ₹ 12,25,000
Gurkha Xplorer 4X4 - 3 Door ₹ 1,075,000
Gurkha Xtreme 4X4 - 3 Door ₹ 12,99,000
Gurkha Xtreme 4X4 - 3 Door with ABS ₹ 1,330,000